Tennisactiviteit basisschool

Afgelopen woensdag was het dan zover dat de Hollandscheveldse Tennis Club haar eerste tennisactiviteit voor de basisschooljeugd van Hollandscheveld organiseerde. Dit was mogelijk door een bijdrage van de Smederijen die de vereniging in staat stelde om spel- en lesmateriaal aan te schaffen. Het weer was prachtig en onder leiding van juffrouw Rie werden door enkele jeugdleden de voorbereidingen getroffen om alles klaar te maken voor de kinderen die zouden kunnen komen. We hadden de middag in drie groepen opgedeeld, voor de diverse leeftijdscategorieën. Het eerste uur, voor de jongste kinderen, waren er in eerste instantie drie kinderen om bezig te houden. Het tweede uur hadden we twee groepen om mee aan de slag te gaan: een groep van drie wat oudere kinderen en een zich uitbreidende groep van jongere kinderen. Alle kinderen kregen diverse oefeningen in spelvorm aangereikt, waarbij ze kennismaakten met de tennissport. Ze hadden het erg naar hun zin. Na afloop kregen alle kinderen een glaasje ranja en een snoepje aangeboden. Onze dank gaat uit naar juffrouw Rie en naar onze jeugdleden Jorni, Daniek en Juno, die ons geweldig geholpen hebben deze middag. Hun enthousiasme sloeg over op de kinderen en dat is waar we het voor doen; kinderen enthousiast maken voor de tennissport. Volgend jaar zijn we van plan om tenminste drie keer een dergelijke middag te organiseren in de vakanties. We zullen de schoolkinderen hierover tijdig berichten. Klik hier voor de foto’s.