Tennisactiviteit basisschool

Afgelopen woensdag was het dan zover dat de Hollandscheveldse Tennis Club haar eerste tennisactiviteit voor de basisschooljeugd van Hollandscheveld organiseerde. Dit was mogelijk door een bijdrage van de Smederijen die de vereniging in staat stelde om spel- en lesmateriaal aan te schaffen. Het weer was prachtig en onder leiding van juffrouw Rie werden door enkele jeugdleden de voorbereidingen getroffen om alles klaar te maken voor de kinderen die zouden kunnen komen. We hadden de middag in drie groepen opgedeeld, voor de diverse leeftijdscategorieën. Het eerste uur, voor de jongste kinderen, waren er in eerste instantie drie kinderen om bezig te houden. Het tweede uur hadden we twee groepen om mee aan de slag te gaan: een groep van drie wat oudere kinderen en een zich uitbreidende groep van jongere kinderen. Alle kinderen kregen diverse oefeningen in spelvorm aangereikt, waarbij ze kennismaakten met de tennissport. Ze hadden het erg naar hun zin. Na afloop kregen alle kinderen een glaasje ranja en een snoepje aangeboden. Onze dank gaat uit naar juffrouw Rie en naar onze jeugdleden Jorni, Daniek en Juno, die ons geweldig geholpen hebben deze middag. Hun enthousiasme sloeg over op de kinderen en dat is waar we het voor doen; kinderen enthousiast maken voor de tennissport. Volgend jaar zijn we van plan om tenminste drie keer een dergelijke middag te organiseren in de vakanties. We zullen de schoolkinderen hierover tijdig berichten. Klik hier voor de foto’s.

Schooltennis

Voor wie nog niet op de hoogte was: afgelopen jaar hebben de lokale sportverenigingen overleg gehad hoe we meer jeugd aan het sporten kunnen krijgen en hoe zich dat zou kunnen vertalen naar meer jeugdleden voor de vereniging. Samen met de beide basisscholen van Hollandscheveld is een plan opgesteld waarbij iedere vereniging op drie maandagochtenden de sportles van groep 4/5 verzorgd bij de eigen vereniging. Na afloop kunnen de kinderen zich opgeven voor 3 tot 5 extra trainingen tijdens de normale verenigingsuren. Het plan is uiteindelijk ook voorgelegd aan de afdeling Sportstimulering van de gemeente en die vonden het initiatief zo goed dat we uren kregen van een Combinatiefunctionaris Sport om ons in de uitvoering van het plan te ondersteunen. Bij het begin van het schooljaar konden de kinderen eerst kennismaken met voetbal, vervolgens handbal en uiteindelijk ook korfbal. Maandag 18 april was het de beurt aan HTC om de uren te vullen. De banen lagen er prachtig bij en het weer was fantastisch. In totaal zijn er drie groepen van respectievelijk 16, 22 en 23 kinderen aan het oefenen geweest. Stefan Freriks, de nieuwe sportfunctionaris die speciaal voor deze inzet extra uren heeft gekregen gaf de leiding aan het geheel, ondersteund door Tineke en Frédérique. Zie hier voor de foto’s. Na de vakantie komen dezelfde kinderen nog een keer terug, waarna ze zich op kunnen geven voor nog eens 5 trainingen op de woensdagmiddag voorafgaand aan onze jeugdtraining. Wie weet zien we binnenkort nog meer jeugdige spelers en hun ouders op ons park. De groep is in ieder geval gestaag groeiend met 3 competitiespelers, en 2 nieuwe deelnemers.