Slepen

Voor het behoud van onze banen is het van belang dat er goed gesleept wordt. Hiertoe hebben wij een sleepinstructie hangen bij iedere baan. Deze geldt van de middenlijn tot aan het hek. Dit voorkomt groei van onkruid en zorgt er voor dat de kuilen en andere slechte plekken over het hele veld geëffend worden. Als iedereen hier zich aan houdt scheelt dat veel tijd en irritatie voor onze onderhoudsmensen op wie wij uitermate zuinig moeten zijn.