Geschiedenis

De Hollandscheveldse Tennis Club is opgericht in 1979. De eerste stap werd gezet op 17 december van dat jaar toen er door een aantal enthousiaste tennisliefhebbers een openbare vergadering werd belegd om te zien in hoeverre er in Hollandscheveld animo voor de tennissport was en of het de moeite zou lonen om te proberen een club op te richten. Er bleek voldoende belangstelling te zijn. Er werd een werkgroep in het leven geroepen en na veel verkennend werk en overleg met de bank en de gemeente, die een startsubsidie toezegde, kon het toenmalige bestuur op 14 mei 1981 de leden van de club al bijeen roepen voor de feestelijke opening van het tennispark.

De banen werden aangelegd door Kroesen Sport bv. De kleed- en kantineruimte bestond toen uit niet meer dan een oude caravan. Al gauw werd er ergens in Noord Holland een grote tweedehands bouwkeet op de kop getikt die door Howerco op het park werd herbouwd en ingericht als douche- en kleedruimte en als kantine. Jaren later werd er met subsidie van de gemeente, in eigen beheer, een nieuwe douche- en kleedgelegenheid gebouwd. Geld voor een nieuwe kantine was er een paar jaar later. Ook het kantinegedeelte van het clubhuis werd in eigen beheer, d.w.z. zoveel mogelijk met medewerking van eigen mensen, gebouwd. Toen alles klaar was werd de oude kantine voor de sloop verkocht. Zo is er met veel zelfwerkzaamheid in een redelijk korte tijd een mooi tennispark tot stand gekomen. Ook de prachtige ligging -aan twee kanten ingesloten door een bos en verder door een brede groensingel- is haast uniek. Bij de aankleding van het park is ook aan de kleine toekomstige tennissers gedacht. Daarvoor is een mooie zandbak gemaakt, waar de kleintjes ongehinderd en veilig kunnen spelen onder het wakend oog van de ouders, terwijl die ondertussen hun favoriete sport beoefenen. Ook aan de oudere jeugd is gedacht met bijvoorbeeld de tafeltennistafel.

Het is een tennispark geworden waar, volgens veel spelers van clubs in de regio, maar weinig parken aan kunnen tippen. En dan gaat het niet alleen om de tennisaccommodatie op zich, maar ook om de gezellige kantine, waar je onder het genot van een verse bak koffie kunt napraten of waar je een overwinning kunt vieren met een biertje of met een glaasje wijn. Alle reden dus voor het bestuur en de leden om een beetje trots te zijn. Het geeft het bestuur wel de uitdaging om alles in stand te houden op het peil van nu. Maar dat zal met inzet van alle leden zeker lukken. Aan de sfeer binnen de club zal het niet liggen, want die is steeds heel goed.