Lidmaatschappen

HTC kent twee vormen van lidmaatschap:

  1. Seizoenslidmaatschap: hiermee bent u het hele jaar lid van de vereniging en van de bond
  2. Tijdelijk lidmaatschap: hiermee bent u gedurende drie maanden lid van de vereniging

Seizoenslidmaatschap

Wordt u lid van de Hollandscheveldse Tennis Club dan bent u automatisch lid van de KNLTB. Uw bondsbijdrage is bij de contributie inbegrepen. Met het lidmaatschap kunt u onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. Omdat wij op gravelbanen spelen zijn wij genoodzaakt om een winterstop in te lassen zodra de eerste vorst zich aandient. Uw lidmaatschapspas wordt uitgegeven door de bond. Wij versturen een factuur van de contributie en na betaling daarvan kunt u uw pas afhalen in de kantine.

Prijzen volwassenen

  • € 130,00 voor leden vanaf 21 jaar
  • € 225,00 gezinstarief voor echtparen en samenwonenden. Voor ieder inwonend gezinslid van 21 jaar (peildatum 1 maart) of ouder geldt een contributie-bedrag van € 112,50

De prijzen zijn inclusief KNLTB-lidmaatschap.

Prijzen jeugd

  • € 25,00 voor jeugdleden t/m 11 jaar
  • € 45,00 voor jeugdleden van 12 t/m 14 jaar
  • € 65,00 voor jeugdleden van 15 t/m 17 jaar
  • € 85,00 voor jeugdleden van 18 t/m 20 jaar

De prijzen zijn exclusief KNLTB-lidmaatschap.

Als peildatum wordt 1 maart aangehouden. Als een jeugdlid mee wil doen aan competitie of toernooien komt over de contributie een bedrag van € 17,50 als bijdrage voor de tennisbond KNLTB.

Sleutel

Omdat het park niet altijd open is biedt de vereniging de mogelijkheid tot gebruik van een eigen sleutel. Voor deze service wordt eenmalig een borg gevraagd van € 35,00. De door u betaalde borg ontvangt u retour wanneer u de sleutel weer inlevert.

Tijdelijk lidmaatschap

HTC biedt aan mensen de mogelijkheid tot een tijdelijk lidmaatschap. Dit houdt in dat je gedurende drie maanden vanaf dat je lid bent geworden onbeperkt gebruik kunt maken van onze tennisbanen. De kosten bedragen € 45,00 per persoon. Aangezien het park niet altijd open is, kunt u de beschikking krijgen over een sleutel (hierboven beschreven). Voor € 17,50 extra kunnen wij ook tijdelijke leden aanmelden bij de KNLTB. Het totaalbedrag voor een tijdelijk lid die deel wil nemen aan toernooien komt daarmee op € 62,50. Belangrijk om te onthouden is dat de KNLTB twee criteria hanteert voor deelneming aan toernooien: 1) je moet lid zijn van een vereniging en 2) je moet lid zijn van de KNLTB. Deelnemen aan toernooien buiten de periode van je tijdelijk lidmaatschap is dus niet mogelijk omdat je dan niet voldoet aan het eerste criterium.
Uitzondering. Doe je mee met de KNLTB-zomer challenge (actie voor de maanden juni, juli, augustus), dan is het extra KNLTB-lidmaatschap niet van toepassing. Deze is namelijk gedurende deze KNLTB-Zomer-challenge inbegrepen.

Inschrijven

U kunt zich aanmelden bij onze ledenadministratie, door het formulier hier in te vullen. Een email sturen naar de ledenadministrateur mag ook (vermeld dat dezelfde gegevens als hieronder op het formulier). Indien je KNLTB-lid wilt worden, dien je een pasfoto op te sturen. Het liefst digitaal naar: ledenadministratie@hveldtennis.nl.